Den nya regeringen, förklaringen och miljön

Vi har fått en ny regering, och jag kan inte påminna mej att jag någonsin hört en regeringsförklaring som i högre grad betonar vikten av insatser för miljön.

I regeringsförklaringens inledning konstateras att Sverige missar 14 av 16 miljömål. Det utvecklas senare med den insiktsfulla sammanfattningen att ”Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Temperaturökningen riskerar att leda till mycket allvarliga konsekvenser för livet på jorden. Vi ser redan en global kris för den biologiska mångfalden, där en av de största utrotningarna av arter i planetens historia pågår.”

Åtgärder man vill vidta är ”Att stoppa miljöförstöringen, minska klimatutsläppen och utveckla ny grön teknik är en av vår generations största utmaningar. Genom investeringar i en bättre miljö skapas jobb och framtidsmöjligheter.” ”Sverige ska minska utsläppen i den takt som behövs för en globalt hållbar utveckling. Därför ska ett klimatpolitiskt ramverk införas. Under mandatperioden ska de fossila utsläppen i Sverige tydligt minska.”
”De nationella miljömålen ska klaras.” ”Sverige ska gå före med nationell lagstiftning mot farliga kemikalier. Förskolor och skolor ska vara giftfria.”
”Fisket och haven ska skyddas genom att fler marina reservat inrättas. Fler naturskogar ska skyddas och naturvårdshänsynen ska öka i den brukade skogen. ”
”Regeringen kommer att genomföra fler förebyggande åtgärder för att skydda vårt värdefulla dricksvatten.”
http://www.regeringen.se/sb/d/3039/a/247180

Miljöpartiet har naturligtvis gjort skäl för namnet när man bidragit till detta goda innehåll i regeringsförklaringen, men det finns naturligtvis även hos många socialdemokrater ett engagemang för miljön. Liksom det gör hos en del andra partier.

En hel del tillkortakommanden finns emellertid i ambitionerna. Varför inte följa Tysklands exempel och snabbavveckla kärnkraften för att ge den förnybara energiindustrin fullt spelrum? Man kommer inte ifrån att Miljöpartiet bara är en femtedel så stort som Socialdemokraterna. Och i det större partiet finns många som fortfarande drömmer 1960-talsdrömmar.

Det är naturligtvis mycket viktigt med en regeringsförklaring som fokuserar på miljön – men mer avgörande vilken miljöpolitik som i verkligheten genomförs. Som vi vet har regeringen ingen egen majoritet i riksdagen. En del möjligheter ligger redan inom regeringens makt, men allt som är beroende av nya lagar och en ny statsbudget är avhängigt om man klarar att skapa sakorienterade majoriteter eller andra former av blocköverskridande samarbete. Frågan är då om miljöfrågorna får den prioritet som är motiverad.

Men det viktigaste för oss i Naturskyddsföreningen nu är att vi fortsätter vår oberoende granskning av vad partierna och politikerna gör för miljön. Då är inte vår roll att ha särskilt överseende med ett parti som har satt ordet miljö i sitt namn. I motsats till vad en del tror, så är vi inte en stödförening för Miljöpartiet. Ett parti som grundats av miljöintresserade människor har naturligtvis alldeles utmärkta förutsättningar att driva en miljömedveten politik, och i Naturskyddsföreningens granskningar har Miljöpartiet återkommande intagit topp-platsen.

Men nu har Miljöpartiet för första gången hamnat i regeringsställning, och då är det konkreta resultat som gäller. Det skulle vara extra förkastligt om företrädare för ett parti som har miljö i namnet skaffar sej framskjutna maktpositioner genom att kompromissa bort avgörande miljöåtgärder.

Vi får glädjas åt den goda regeringsförklaringen – men nu börjar vi granskningen av de nya makthavarna i riksdag, regering och ner till kommunal nivå , och vi har inte större överseende med Miljöpartiet, tvärtom är våra förväntningar ännu större nu.

Krönika av Lars Andersson, 2014-10-15, Ordförande har ordet.

Print Friendly, PDF & Email
Gillade du det här? Dela med dig:
Det här inlägget postades i Kärnkraft, Klimat, Krönika, Ordförande har ordet, Skog. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.