Vi kräver att Herman Sundqvist avsätts


Naturskyddare i Norrbotten. 

Piteå 2017-04-02

Till statsminister Stefan Lövén

Vi har inget förtroende för Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist. Genom att stoppa kunskapsuppbyggnaden om skyddsvärda naturskogar – nyckelbiotoper – i nordvästra delen av landet, gör han ett systematiskt åsidosättande av skogsvårdslagens portalparagraf som säger att miljömål och produktionsmål ska väga lika tungt. Det innebär att han utnyttjar sin generaldirektörspost till att upphäva miljömålet för att gynna produktionsintresset i den regionen, tvärtemot skogsvårdslagens syfte.

Redan som skogschef för Sveaskog ville han förändra samhällets bedömning av naturvärden där stora skogsområden har kvar höga naturvärden för att kalhyggesbruket aldrig nått dit, såsom i nordväst, för att kunna avverka huvuddelen och endast spara spillror av skog.

Sveaskog äger stora skogsarealer med höga naturvärden, just i nordväst där nyckelbiotopinventeringen nu ”pausas”. Sundqvist genomförde inom Sveaskog omfattande nerklassningar av skyddsvärda skogar för att avverka dem. Nu genomför han en motsvarande avverkningslinje som generaldirektör. Därför kräver vi att Herman Sundqvist avsätts.

Vi har inte heller något förtroende för landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, som tillsatte Herman Sundqvist som GD för att tillfredställa skogsindustristädernas krav på mer råvara från skogen, väl medveten om Sundqvists ambitioner från deras kontakter i den norrbottniska industrilobbyn. Vi har full förståelse för att Bucht avsattes som sameminister efter bara någon vecka. Vi beklagar att han fått ha kvar ansvaret som skogsminister eftersom han åsidosätter en mångfald av gammelskogens värden och funktioner, såsom betydelsen för den biologiska mångfalden (som ska värnas enligt miljömålen och internationella avtal), betydelsen för rennäringen och betydelsen för den växande naturturismen. För dessa värden behöver stora sammanhängande skogsområden finnas kvar utan att kalhuggas.

Uttalande av skogsgruppen i Naturskyddsföreningen i Norrbottens län
antaget i Piteå 2 april 2017

• Uttalandet som pdf-fil här

Print Friendly, PDF & Email
Gillade du det här? Dela med dig:
Det här inlägget postades i Biologisk mångfald, Herman Sundqvist, Skog, Skogsnätverket, Skogsstyrelsen, Sveaskog. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.