Pressmeddelande: Förlängt hövdingaskap ett hot mot miljön

Regeringen har beslutat att förlänga Per-Ola Erikssons förordnande som landshövding i Norrbottens län till 31 juli 2012. Eriksson har upprepat profilerat sig genom att sänka värnet av miljön till förmån för exploatörernas intressen.

– Regeringens beslut om fortsatt förordnande som landshövding för Per-Ola Eriksson är beklagligt, säger Lars Andersson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Norrbottens län.
Eriksson har bromsat och förhindrat det naturskydd av skog som behövs för att värna den biologiska mångfalden och uppfylla Sveriges globala åtaganden enlig FNs Rio-konvention och överenskommelsen i Nagoya. Landshövdingen har kört över sakkunniga handläggare upprepade gånger, dels genom att vägra skriva under reservatsbeslut för det hotade fjällnära urskogsartade området vid Änok-deltat som länsstyrelsens specialister pekat ut som särskilt skyddsvärt och Skogsstyrelsen klassat som nyckelbiotop, dels genom att driva en egen linje mot strandskydd tvärs emot sina lagkunniga handläggare.

När frågan om giftigt dioxin i strömming och lax väcktes under våren, ville inte landshövdingen få bort miljögifterna, utan han valde istället en lösning som innebar fortsatt tillstånd att sälja dioxingifthaltig fisk som livsmedel. Som ordförande i Hushållningssällskapet utnyttjade han sin utslagsröst för att driva igenom att Hushållningssällskapet inte ska värna ett GMO-fritt Norrbotten.

– Det är eländigt att länsstyrelsens sakkunniga på miljösidan ska ha en sådan högsta chef. Norrbotten har en rik natur som behöver kvalificerat värn. Vi som är engagerade för natur och miljö har inget förtroende för Per-Ola Eriksson, avslutar Lars Andersson.

Kontakt:
Lars Andersson, ordförande.

Print Friendly, PDF & Email
Gillade du det här? Dela med dig:
Det här inlägget postades i Pressmeddelanden, Skog. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.