Sommarkrönika

Efter en hektisk vår har sommaren svept in sin värme över oss. De flesta har flytt sina arbeten för att uppleva naturens grönska, blå böljor, gyllene sol eller ljusa sandstränder. Även de som inte reflekterar över det hämtar nu kraft och inspiration från naturen. Men kanske fler reflekterar över det och över Naturskyddsföreningens betydelse än vad vi tänker oss?

Naturskyddsföreningen har fått högst anseendeindex av alla organisationer i en undersökning av SIFO. Medan vårt index är 49, ligger t ex LRF på 32, Svenskt Näringsliv på 34 % och LO så lågt som 10.

Men våren var hektisk. Vår länsstämma blev mycket lyckad tack vare Piteåkretsens medlemmars strålande insatser! En skidtur på Piteälvens fortfarande snö- och istäckta fjärdar avslutades med grillning vid en värmande brasa. På kvällen var stämningen hög under årets upplaga av Skogsrock.

Framstöten från GMO-intressenterna för att få odla genmanipulerad potatis i Norrrbotten födde motstånd. Motdraget för ett GMO-fritt Norrbotten var i första skedet att få till stånd ett seminarium för en allsidig belysning av GMO-frågan. Drivande var Per Holmqvist på Nordansmak, biodlaren Erik Heedman och Simon Jonsson från oss. De lyckades övertyga Hushållningssällskapet att vara med och arrangera seminariet på Sunderbyns folkhögskola. Det var roligt att träffa många engagerade deltagare där, och det var glädjande att konstatera att blev välbesökt med medverkan av de flesta tungt vägande parter från båda sidor, såväl som många fundersamma deltagare. Efter seminariet rullade händelseutvecklingen vidare. En samlad vädjan från flera opinionsbildare i Norrbotten till GMO-företaget BASF att dra tillbaka sina planer på GMO-potatisodling klingade ohörd. Vädjan försvann i media bakom Greenpeaces mer spektakulära aktion

Efter atomkraftsolyckan i Fukushima hölls i början av april en demonstration i finska Kemi mot planerna på ett atomkraftverk alldeles nära svenska gränsen. Även ett antal naturskyddare från Norrbotten deltog och framförde ett uttalande mot kärnkraftsplanerna.

Länsförbundets största satsning under våren var dock klimatutbildningen. Vår koordinator Urpo Taskinen har med assistens av Mazi Farzin genomfört en utbildning om klimathotet i nästan alla Norrbotten kommuner och även cyklat ut i många byar för att föreläsa. Satsningen innehöll både föreläsningar för tonåringar i skolorna, kvällsföreläsningar och helgkurser. Totalt deltog över 400 människor i något av arrangemangen. En stor final hölls i Haparanda samtidigt som förre TV-meteorologen Pär Holmberg och klimatbantaren Staffan Lindberg där avslutade sin Elmoppeturné genom Sverige för klimatet, helgen före midsommar. En grund har lagts i Norrbotten för att hålla medvetenheten hög om klimathotets allvar.

Bland alla hot mot natur och miljö kom ett glädjande besked på försommaren. En av de allra mest hotade av de 2131 rödlistade skogslevande arterna är den vitryggiga hackspetten. Från ett hundratal häckande par i hela landet på 1950-talet återstår nu bara en knapp handfull par. I Norrbotten har ingen känd häckning ägt rum på ett halvt sekel. Sedan något år sedan har vitryggen åter siktats i Norrbotten, och en arbetsgrupp har bildats av medlemmar i Norrbottens Ornitologiska Förening och Naturskyddsföreningen, vilka arbetar lokalt med stöd av Naturskyddsföreningens landsomfattande projekt för vitryggig hackspett. Förra året kunde man för första gången på decennier observera en ungfågel av vitryggig hackspett i Norrbotten, och i år har jag själv haft förmånen att vara med i de intensifierade spaningsinsatserna. Mats Williamson lyckades i början av juni lokalisera boträdet med ungar i samma lövskogsområde som fjolårets ungfågel sågs. Mycket typiskt är det en lövskog som utvecklats på mark som var helt öppen ett sekel tidigare. En skogstyp som det varit brist på en lång tid. För vitryggen och dess följeslagare får man nu hoppas att lövskogar får utvecklas och åldras utan att omföras till barrmonokulturer. Kanske behöver lövskogarna hjälp till ett ”längre liv”, utan att förmörkas av granar vars skugga missgynnar vitryggen, eftersom vi knappast är beredda att tillåta skogsbränder i den omfattning som förr gav vitryggen många livsmiljöer.

Bristen på gamla barrskogar, som är livsmiljö för så många arter, blir hela tiden värre eftersom trakthyggesbruket inte begränsats till en hållbar omfattning. En inventeringskurs om gammelskogar hölls maj i Skelleftetrakten i samverkan med Västerbottens länsförbund. Sedan dess har Daniel Rutschman med flera inventerat gammelskogar i Norrbotten. Tyvärr har nu även vindkraftutbyggnaden blivit ett hot mot gammelskogar på bergshöjder. Helt obegripligt, när det nu finns så många blåsiga hyggen att bygga vindkraftverk på.

En obehaglig överraskning, men föredömligt uppdagad av grundlig grävande journalistik i NSD, var att stålverket Outukumpus utsläpp nära riksgränsen innehåller så mycket farliga ämnen. Många av oss trodde att utsläppen renats sedan frågan var aktuell mer än femton år sedan. Men nu vill Outukumpu expandera. Tack vare att tystnaden är bruten får vi hoppas att medvetenheten leder fram till åtgärder. Om en Naturskyddskrets i Haparanda nystartade skulle den kunna bevaka problemet och stå för viktig lokal påverkan.

En trist historia kring midsommar var att landshövdingen kört över sina lagkunniga medarbetare i strandskyddsfrågan. Om statsmaktens främsta företrädare i länet har en personlig uppfattning som avviker från rådande miljölagstiftning, så måste han kunna hantera det på ett annat sätt än att fatta beslut som strider mot lagen. Naturskyddsföreningens riksledning har JO- och polisanmält landshövdingen så att detta nu får prövas ordentligt. Regeringen har drivit igenom den nya gällande strandskyddslagstiftningen, och om man inte gillar den får man sträva efter ett politiskt beslut för att ändra den. Naturskyddsföreningen har uppfattningen att stränder behöver skydd, men har inte generellt motsatt sej ny bebyggelse under kontrollerade former så att inte naturvärden eller friluftsvärden hotas.

Sommarens mest fasansfulla händelse i vår del av världen är det politiska terrorattentatet i Norge. En man, besatt av sådana idéer och våldsbenägenhet som burit fram åtskilliga diktaturer, begår en brutal massaker på mer än åttio samhällsengagerade ungdomar på ett sommarläger, efter att han först spräng en bomb vid regeringskansliet i Oslo. Grundläggande för vår verksamhet i miljörörelsen som i andra folkrörelser är mänskliga rättigheter och demokrati – tankefrihet, yttrandefrihet, mötesfrihet och friheten för människor oavsett hudfärg, trosuppfattning, partipolitisk uppfattning, nationalitet, klass, kön, sexualitet att organisera sej för att driva de frågor som engagerar dem, i vårt fall natur- och miljöfrågor. Miljörörelsen har redan från början baserat sin strävan på fredliga medel – fakta, kunskap, goda argument och gemensamma manifestationer, i omtanke om en god livsmiljö för människor och allt liv på vår planet.  Ett dåd som det inträffade får aldrig upprepas. Grundläggande i samhället måste vara att alla ska kunna engagera sej för en bättre värld utan att bli utsatta för våld eller hot om våld.  

Från till 2020 kommer 220 miljarder att investeras i Norrbottens län för infrastruktur och utvinning av naturresurser, främst malmbrytning. Jag fick en fråga om det från Sveriges Radios internationella nyhetssändningar, och svarade att investeringar behövs, men det avgörande är att det går till en ekologiskt hållbar utveckling. Vi behöver Norrbotniabanan, förnybar energi och en stålproduktion fri från koldioxidutsläpp. Det är inte önskvärt att investeringarna bygger fast oss mer i ohållbart resursutnyttjande.

Nu är ändå tid för att samla kraft. Luften är ljummen i den sena kvällen. Tornsvalorna har pilat fram genom luften i små sällskap, med sina höga, tunna, skriande läten, som för mej har blivit sommarens ljud framför andra ljud. Ingen annan fågel är så perfekt formad för ett liv i luften. De lieformade vingarna vibrerar lekfullt för att balansera i flykten, hastiga vingslag växlar med att fågeln är nästan stilla, och sedan tar ny fart.

Vi tar ny fart i höst – välkommen till inspirationshelgen i Abisko 10 – 11 september!

Lars Andersson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Norrbottens län

Print Friendly, PDF & Email
Gillade du det här? Dela med dig:
Det här inlägget postades i Atomkraft, GMO, Jordbruk, Kärnkraft, Klimat, Krönika, Länsförbundet, Ordförande har ordet, Skog, Sommar. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.