Klimathotet och naturvärdena sätter villkoren för vindkraft

Under 2011 genomförde Naturskyddsföreningen i Norrbotten en länsomfattande utbildningskampanj, som visade klimathotets bistra följder för samhället och miljön. Det framstår klart att vi omedelbart måste börja avveckla de fossila energikällorna och ställa om helt till hållbara, förnybara energikällor. Högst prioritet har sänkning av energianvändningen genom att effektivisera och spara, eftersom alla energianläggningar har mer eller mindre negativa konsekvenser för miljön. Nu lanserar Naturskyddsföreningen i Norrbotten ett förslag om vindkraft.

En av de energikällor som behöver byggas ut för att täcka energibehovet, även efter sänkt användning, är vindkraften. Men vindkraft kan också göra skada: Stora långvingade långsamnavigerande fåglar som örnar får vingarna avklippta när de kolliderar med bladen. För vindkraftparker görs omfattande anläggningsarbeten, man bryter stora mängder grus och drar täta vägnät. Om det finns värdefulla biotoper och hotade arter drabbas dessa av fragmentering, barriärer och utplåning. Vindkraftverk är ett störande inslag i landskapsbilden i fridsamma landskap av betydelse för natur- och kulturupplevelser.

Vindkraften ska byggas på rätt ställen så inte höga naturvärden förstörs. Vi tar ställning FÖR vindkraft på platser där det inte finns höga naturvärden som kan skadas av en lokalisering. Det finns personer och någon organisation som är helt emot all vindkraft, men vi tar avstånd från det förhållningssättet. Vindkraften ska främst byggas nära förbrukarna för att undvika överföringsförluster, d v s där det finns gott om folk och industrier, men även på platser utan naturvärden, där ekonomi och teknik motiverar utbyggnad. När vindkraften ska byggas ut gäller det att inte bli fartblind.

Därför har vi avgränsat både stoppområden att hållas fria från vindkraft, och förslagsområden lämpliga att utreda för lokalisering av vindkraft.
 

 

stopp-vindkraftBD_20130123

 

Se specifikationer (beskrivning/innehåll):   Om stoppkartan

Karta i pdf-format för hemladdning, med orienteringsdetaljer: Karta stoppområden

Underlaget för stoppområdena är officiellt kända riksintressen för naturvården, skyddade områden och dokumenterat skyddsvärda områden från inventeringar, samt i särskilda fall skyddszoner, allt beskrivet i vår dokumentation. Vindstoppkartan är relativt fullständig eftersom kartunderlag funnits att tillgå för många skyddsvärden, men stoppområdena kan antas växa med ett par procent när fler naturskogar, hotade biotoper och arter dokumenteras. Den avses uppdateras successivt.

vindbygg-karta_20130123

Se specifikationer (beskrivning/innehåll):  Om förslagskartan

Karta i pdf-format för hemladdning, med orienteringsdetaljer: Karta förslagsområden

Underlaget för förslagsområdena är industriområden, anläggningsområden, avfallstippar, vägnära områden, hyggen på berg och liknande, där konflikter med höga naturvärden undviks. Genom analys med vindkarteringens 100 m nivå har urskiljts 98 områden med minst 5 m/s årsmedelvind och av dem 24 områden med årsmedelvind över 7 m/s. Detta beskrivs i vår dokumentation. Vi har undvikit områden av riksintresse för rennäringen. Däremot anser vi att flygvapnet inte kan tillåtas stoppa vindkraftetablering på lämpliga industriområden med goda vindförhållanden.

Vindutredningsområdena är ett snabbt framtaget förslag baserat helt på ideellt arbete i samverkan mellan länsförbundet och lokalkretsarna. Om vindkraftbranschen lägger resurser på detta varsamma tillvägagångssätt, i vilket man söker platser utan kända naturvärden och undviker lokaliseringar i områden med kända naturvärden (stoppkartan), så skulle man fort kunna identifiera ännu fler områden där vindkraften kan utvecklas utan att spoliera naturvärden. Exempelvis finns i länet sedan 1990-talet över 800 hyggen och ungskogar större än 40 hektar, och en del av dem skulle passa bra för vindkraftverk.

————————————————————————————-

Zippade shapefiler med stoppområden resp förslagsområden, att ladda hem för GIS-användare som arbetar med geografisk information på dator:  vindstopp  vindförslag

Här finns en förklaring med teknisk information om shapefilerna: Forklaring

————————————————————————————-

Hur gör vi nu med detta?

Informationen tillkännages nu till vindkraftbranschen, kommuner och myndigheter som handlägger vindkraftsärenden. Detta underlag har även levererats till föreningens Bra MiljöVal-kontor som underlag för att avgöra vilken vindkraft som kan få Bra MiljöVal-märkning, i akt och mening att befintliga och ev framtida vindkraftverk inom stoppområdena inte ska få denna märkning. Dessutom kommer vi att överväga om vi ska överklaga vindkraftverksprojekt om de startas inom stoppområdena. Vi hoppas samtidigt att vindkraftbranschen tar intryck av våra utredningsförslagsområden, och vårt balanserade arbetssätt, och att man genom att arbeta på detta sätt kan hitta bättre lokaliseringar för vindkraftverk.

Uppdaterat med 2013 års kartor (och specifikationer)!

Lars Andersson, ordförande, Naturskyddsföreningen i Norrbottens län

Print Friendly, PDF & Email
Gillade du det här? Dela med dig:
Det här inlägget postades i Gränser för tillväxt, Hela Sverige ska leva, Klimat, Länsförbundet, Vindkraft. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.