Pressmeddelandet från länsstämma 2021

Pressmeddelandet 25 april 2021.

Vi har genomfört årets länsstämma och kan konstatera att Naturskyddsföreningen i Norrbottens län står starkt och fortsatt lockar många naturintresserade. 2020 var vi 3128 medlemmar i Norrbotten. Vårt syfte med verksamheten är att rädda naturens liv, främja människors hälsa och verka för global solidaritet.

Den absolut övervägande delen av världens forskare är överens om att människornas påverkan på klimatet är förödande och att vi trots allt tal och fagra löften inte är på rätt väg, när det gäller räddningen. Vi vill på vår lilla del av jordklotet här i Norrbotten göra vad vi kan för att styra åt rätt håll.

Kalhyggesbruket av skogen är ett missbruk och förödande för den biologiska mångfalden. Det vill vi ha ett ovillkorligt stopp för. Vi anser att alla skogar med höga naturvärden, samt all skog ovanför den fjällnära naturvårdsgränsen i lag skall vara undantagna från skogsbruk och annan exploatering. Ett hållbart skogsbruk till gagn för djur och människor skall införas. Staten och många privata skogsägare måste ändra brukandemetoderna.

Mål har satts för minskade utsläpp av växthusgaser men vi är inte ens i närheten av de delmål som finns. Med häpnad och beundran har vi de senaste åren tagit till oss alla innovativa planer på etableringar för batteritillverkning och fossilfritt stål. Samtidigt har inte ännu energilösningarna med produktion och överföring till alla dessa nya ”fabriker” presenterats mer än att massor av ny vindkraft erfordras. Vi bejakar vindkraft, men etablering skall ske där inte höga natur-, kultur- eller miljövärden hotas och skall i första hand lokaliseras till områden som redan är exploaterade.

Mineral- och gruvindustrin bedriver nu en kraftfull lobbyverksamhet för behovet av nya gruvor. Vår mineralpolicy är tydlig. Tyvärr konstaterar vi att några gröna gruvor ännu inte finns. Vi anser därför att ordningsföljden för mineralförsörjningen skall vara: förebygga behoven, återbruka, återvinna och först i sista hand bryta ny malm. Dessutom brukar alla fagra löften om nya jobb till sist visa sig vara kraftigt överdrivna.

Tecknen på att våra rinnande vattendrag är förorenade blir allt tydligare. Den samlade påverkan från jord- och skogsbruk, gruvor och vattenkraftsindustrin sänker fortlöpande vattenkvaliteten. Därför måste krafttag ske för att våra vattendrag långsiktigt skall kunna räddas för kommande generationer.

Sist men inte minst har vi kunnat konstatera hur renbetesområdena beskärs av alla ingrepp i markerna och värst av allt hur lite de renskötande samernas synpunkter och kunskap får påverka intrången. Vi kommer därför att medverka till en policy som främjar deras rätt till inflytande och aktiva deltagande i alla processer och inför beslut som berör dem.

Årets naturvårdspris har tilldelats ”Rågholmens vänner” för framgångsrik kamp i bevarandet av ett kustnära och unikt område med höga natur- och kulturvärden.

Vi hälsar Arjeplogs-kretsen välkommen i länsförbundet samt gamla som nya medlemmar och även bara nyfikna välkomna till våra spännande, lärorika och utvecklande olika aktiviteter i de lokala kretsarna. Fältbiologerna finns nu glädjande också i Norrbotten – välkomna. Vägvisning till våra kretsar och Fältbiologerna hittar ni på nätet och hemsidor eller Facebook och Instagram.

Kontaktperson för detta pressmeddelande: Marcus Lidström, ordförande,
marcus.lidstrom@naturskyddsforeningen.se, 073-8351183.

Här kan du läsa hela pressmeddelandet som pdf-fil.

Print Friendly, PDF & Email
Gillade du det här? Dela med dig:
Det här inlägget postades i Arjeplog, Biologisk mångfald, Fältbiologerna, Folkrörelse, Förnyelsebar energi, Gruvor, Hållbarhet, Hyggesfritt, Klimat, Länsförbundet, Länsstämma, Massmedia, Miljöpris, Naturskyddspris, Pressmeddelanden, Renbetesmark, Samebyar, Skog, Vatten, Vindkraft och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.