Socialdemokratiska riksdagsledamöter tiger om miljön i våra skogar

För att följa upp vårens skogsdebatt ställde Naturskyddsföreningen i Norrbotten fyra frågor till länets samtliga riksdagsledamöter. Frågorna handlade om vad riksdagsledamoten kan tänkas göra för att:

– skydda gammelskog med höga naturvärden,

– stödja privata skogsägare att praktisera hyggesfritt skogsbruk,

– värna skogar viktiga för allmänhetens upplevelser och vistelse samt

– undvika en utveckling där ännu mer intensiv skogsexploatering blir en affärsidé med hänvisning till klimatkrisen.

Norrbotten har nio riksdagsledamöter fördelade på tre partier. Både Moderaterna och Vänsterpartiet har gett utförliga svar, medan inte en enda av de sex socialdemokratiska riksdagsledamöterna har svarat, trots upprepade påminnelser och förlängd svarstid.

Vi tycker att det är både märkligt och beklagligt att våra socialdemokratiska riksdagsledamöter i länet inte vill svara på några få frågor kring skogsbruket, som är så speciellt viktigt för oss alla här i Norrbotten. Vi undrar hur samhällets antagna miljömål för skogen ska kunna uppfyllas, ett ansvar som vilar tungt på våra riksdagsledamöter. Att dessa väljer att lägga en hel dag på att lyssna på Sveaskogs lobbyisters ensidiga information om svenskt skogsbruks förträfflighet, men inte finner tid till svara på frågor inom miljöområdet, är beklagligt och bekymmersamt. Vi är glada för att de andra partierna tagit sig tid att svara. Frågor och svar redovisas på vår hemsida. (länk: http://www.norrbotten.snf.se/wordpress/?p=3047 )

Svaren från Moderaterna lyfter fram regeringens årliga anslag för att skydda gammal skog, som en viktig del av arbetet för nå miljömålen. Utvärderingar visar dessvärre att de av riksdagen antagna nationella miljömålen för skogen inte kommer att nås. Moderaterna aviserar inga särskilda insatser för att öka det hyggesfria skogsbruket eller satsningar på skog för allmänhetens friluftsliv, men man pekar på att regeringens Miljömålsberedning ska ta fram en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning.

Vänsterpartiet har flera förslag till lösningar för att klara den biologiska mångfalden i skogslandskapet, bland annat höjda anslag för att skydda skogar och en naturvårdsavgift för skogsbruket för att finansiera inköp av skog för skydd. Man vill även införa ett mål för arealen hyggesfritt skogsbruk, och stärka skogens sociala värden i lagstiftningen. Man motsätter sig också försäljning av utsläppsrätter från ökad skogsexploatering.Vi uppskattar dessa tydliga svar, särskild förslagen om förbättrat värn för skogen.

I samband med Naturskyddsföreningens 100-årsjubileum tog socialdemokraterna initiativet till ett gemensamt miljö- och klimatseminarium. Man frågar sig var den ambition som fanns då tog vägen.

Per-Erik Mukka, skogskontakt, Naturskyddsföreningen i Norrbottens län

Lars Andersson, ordförande, Naturskyddsföreningen i Norrbottens län

Publicerad som debattartikel i Norrbottenskuriren 2012-10-01: http://www.kuriren.nu/nyheter/default.aspx?articleid=6565913

Print Friendly, PDF & Email
Gillade du det här? Dela med dig:
Det här inlägget postades i Biologisk mångfald, Debattartikel, Klimat, Skog. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.