Sveaskog vill avverka skog av nyckelbiotopsklass

Melakträskliden

Inventering av naturskogen som bär Sveaskogs signum och är klar att huggas. Foto Björn Mildh

Återigen inventerar ideella naturvårdare skogar och hittar sådana som Sveaskog vill avverka men som innehåller höga naturvärden. Här nedan ett brev från Björn Mildh till Olof Johansson m.fl. på Sveaskog om den nyckelbiotopsklassade skogen på Melakträskliden.

Bäste Olof

Sveaskog fortsätter att avverkningsplanera skogar med naturvärden av nyckelbiotopsklass. Denna gång återigen på Melakträskliden, där redan mycket naturskog av nyckelbiotopskvalitet huggits.
Den aktuella skogen ligger i Arvidsjaurs kommun och har koordinaterna: x 7275399; y 1691884. (RT 90). Arealen är ca 5 hektar. Sveaskog är markägare. Bolaget har redan snitslat och avverkningsanmält den ca 200 år gamla naturskogen. Allt är klart för slutavverkning. Man har till och med brutit ett stycke ny väg och gjort en vändplan för avlägg.

Skogen är en ganska lågproduktiv, tydligt flerskiktad barrblandskog med lövinslag och stor åldersspridning. Gran som för det mesta är både senvuxen och klen dominerar på fuktig mark. På smala, torrare stråk mellan kärrmark/sumpskog blir träden grövre och här växer även tall. Skogen är glest dimensionsavverkad för länge sedan och har även brunnit ännu tidigare, enligt uppgift kring 1830. Det finns relativt gott om död ved och grova lågor som dock är något ojämnt fördelade.
Flera gamla, grova sälgar växer spridda i området.

Rödlistade arter som påträffades vid en första inventering:
Granticka (NT), doftskinn (NT), gränsticka (NT), nordtagging (NT), gammelgransskål (NT), gräddporing (VU), vaddporing (NT), kortskaftad ärgspik (NT), knottrig blåslav (NT), lunglav (NT), garnlav, rikligt, fertil (NT).
Gul fingersvamp? (VU).
Fåglar: Två järpar (ett par) höll till i skogen som är häckningsbiotop för arten.
Spår av tretåig hackspett. Bägge arter finns med i EU:s fågeldirektiv.
Bilderna i albumet är tagna av undertecknad den 10.9.2016.
http://www.norrbotten.snf.se/wordpress/sveaskog-vill-avverka-skog-av-nyckelbiotopsklass/

Denna naturskog vill Sveaskog slutavverka, markbereda och sedan plantera.
Så omvandlar bolaget en gammelskog av nyckelbiotopsklass till en plantage!
En gång plantage, alltid plantage.
Skogsstyrelsen har inte haft några invändningar.

Ingen ekolog kan ha naturvärdesbedömt denna naturskog. Antagligen är det bolagets avverkningsplanerare som igen fått tycka till om naturvärden och förbisett alldeles för mycket när hen snitslade gränserna för hygget.

Sveaskog – er naturvård fungerar inte.
Ännu en gång: Skogar som håller nyckelbiotopsklass skall sparas, inte huggas.
Hur många gånger skall detta behöva upprepas?
Dessutom, vad är samhällsnyttan med att hugga en sådan skog?

En anmälan har skickats till Sveaskogs certifierare med hänvisning till punkt 6.1.7 i svensk FSC-standard.

Ser fram emot en redogörelse och en kopia av evt naturvärdesinventering samt en förklaring till varför bolaget gång på gång avverkningsplanerar och sågar ner skogar av nyckelbiotopsklass.
Svaret på sistnämnda fråga är troligen att Sveaskog har så stor brist på ”avverkningsmogen” skog att man nu måste avverka sina återstående, gamla naturskogar. Orsaken är tidigare gjorda överavverkningar!
Om några år kommer sådana skogar att bara finnas i reservat.

Med vänlig hälsning.

Björn Mildh, ideell naturvårdare
medlem i Naturskyddsföreningen
P.S. Även om ett bättre tillfälle vore önskvärt vill jag härmed önska er alla en God Jul.

Print Friendly, PDF & Email
Gillade du det här? Dela med dig:
Det här inlägget postades i Arvidsjaur, Biologisk mångfald, Skog, Skogsbruksgranskning, Sveaskog. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.