Ny bok bidrar till kunskapen om Norrbottens läns natur

Mats Nettelbladt från Pite Lappmarks flora säger att boken Tio år med floran i Pite lappmark är en unik redogörelse från ett underrapporterat område i Sverige. Boken är nyutgiven på Midsommar förlag, Arjeplog 2019. Nedan följer Lars Anderssons presentation av boken. 

Foto: Johanna Nilsson

 

Bokrecension – 10 år med floran i Piteå lappmark.

Presenterad av Lars Andersson:

Från Sulitelmas glaciär i nordväst, till Gallejaurs anrika gårdar och slåtterängar i sydöst, är den diagonala utsträckningen av Pite lappmark vars flora är ämnet i denna fina bok. Med ett lättsamt språk och rikliga fotoillustrationer presenteras kärlväxtfloran och växtmiljöerna i denna provins, som omfattar kommunerna Arjeplog och Arvidsjaur.

1999 beskrevs Pite lappmark som sämst utforskad av alla svenska floraprovinser. Föreningen Pite lappmarks flora bildades 2007 med syftet att åstadkomma en botanisk kartläggning. Föreningen beslöt att i bokform ge ut en presentation av tio års inventeringsarbete 2007 – 2016, utan att göra anspråk på att vara färdiga. 409 av totalt 919 rutor anses acceptabelt inventerade. Jag är tacksam över att redan nu få ta del av inventeringens resultat, inspirerat formulerat och med vacker fotodokumentation med landskapspanoraman, växtmiljöer, idoga inventerare som letar nya växter i olika biotoper och artbilder på flera av de funna växtarterna. Översiktskartor visar inventeringslägrens lokalisering och beskrivna besöksmål.

Boken sporrar till fortsatta dåd för att fördjupa kännedomen om Pite lappmarks flora, som alla kan ta del av på Artportalen. För föreningen tog det logiska beslutet att registrera alla sina fynd i Artportalen, och ställa sin kunskapsbas till allmänhetens och därmed även naturvårdens förfogande.

Till skillnad från traditionella landskapsfloror är den inte en katalog över förekommande växtarter med detaljuppgifter för varje art. Boken är indelad i olika avsnitt. Inledningen beskriver bakgrunden, metodiken och tidigare utforskning av Pite lappmark. Varje inventeringsläger beskrivs, med växtfynd och naturiakttagelser. Biotoper med karaktäristiska växtarter presenteras i bild. Besöksmål föreslås med detaljerade vägbeskrivningar. Ett artregister listar alla kärlväxter som påträffats i Pite lappmark sorterade på svenskt namn, även med vetenskapligt namn, antal fynd och antal inventeringsrutor med arten och hänvisning till foto i de fall det finns. Avslutningsvis finns en gedigen litteraturlista. Boken är ett kollektivt verk med bidrag från många medverkande.

Finns något i övrigt att önska? Gärna att registret även innehöll en sortering efter vetenskapliga namn med alla arter i ett släkte samlade, och kanske lite mer stringens med naturtermer, exempelvis en ravin bildas i finkorniga jordarter och är inte en bergsklyfta.

Boken rekommenderas för alla som har intresse av naturen i fjällvärlden eller Norrbottens län.

>>Vill du köpa boken eller läsa mer om föreningen kan du göra det här.

 

 

 

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Ängar, Arjeplog, Arvidsjaur, Biologisk mångfald, Fjällen, Okategoriserade, Pite lappmarks flora | Kommentarer inaktiverade för Ny bok bidrar till kunskapen om Norrbottens läns natur

Lyckad klimatkväll i Kiruna

Klimatkvällen i Kiruna arrangerades av studenter på Umeå Universitets naturguideutbildning. Foto Klara Linder.

 

Måndagen den 9 december 2019 anordnade studenter vid Umeå Universitets naturguideutbildning en klimatkväll i Kiruna. Uppslutningen var bra, ett 60-tal åhörare deltog.

Två föreläsningar genomfördes under kvällen: Keith Larson föreläste om klimat och Stig-Olof Holm om omställning. Keith Larson är forskare och projektledare vid Climate Impacts Research Centre (CIRC) tillhörande Umeå Universitet. Han arbetar vid Abisko Naturvetenskapliga station. Keith höll sin föreläsning på engelska. Stig-Olof Holm arbetar som utbildare och forskare på Umeå Universitet.

Här hittar du presentationerna från föreläsningarna:
Keith Larson, CIRC – pdf-filPowerPoint
Stig-Olof Holm, Umeå Universitet – pdf-filPowerPoint

Nedan kan du titta på föreläsningarna som filmades av Urpo Taskinen. 


Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Abisko, Arktis, Biologisk mångfald, CIRC, English, Film, Fjällen, Förnyelsebar energi, Forskning, Gränser för tillväxt, Hyggesfritt, Kiruna, Klimat, Konsumtion, Omställning, Överkonsumtion, Planetary boundaries, Planetens gränser, Skog | Kommentarer inaktiverade för Lyckad klimatkväll i Kiruna

Vår önskelista inför jul: Skydda alla skogar med höga naturvärden!


Foto: Annette Seldén/N

Önskelistan är kort och tydlig: KRIS i skogen, agera NU!

Uppropet, underskrivet av 26 organisationer, en sameby och 13 forskare har ett tydligt budskap. Adresserat till ministrar, riksdagsledamöter och svenska EU-parlamentariker kräver vi att beslutsfattarna måste agera nu. Världens skogar och klimat är i kris visar de två nya internationella FN-rapporterna IPCC och IPBES. Innan årets slut ska 17-20% av alla landområden vara bevarade i ekologiskt representativa och väl förbundna system, enligt CBDc konvention om biologisk mångfald. I dag är endast 6% den produktiva skogsmarken i Sverige långsiktigt skyddad. Vi har inte råd att förlora fler värdefulla naturskogar, skriver de i uppropet. 

– Vi är flera organisationer och forskare som är bekymrade. Därför överlämnar vi ett upprop till beslutsfattare med en önskelista inför jul. Den 16 december kommer riksdagen att debattera budgeten för allmän miljö- och naturvård för 2020 i kammaren.

För att förhindra den pågående utarmningen av skogslandskapet kräver situationen att:

  • Skogsbruksåtgärder stoppas omgående i alla skogar med höga naturvärden i hela Sverige.
  • Sveaskog ges ändrade ägardirektiv med sänkta avkastningskrav för att möjliggöra att målet Levande Skogar nås.
  • Anslaget till skydd av skog höjs till 5 miljarder kronor per år, med start under denna mandatperios, tills alla skogar med höga naturvärden är skyddade via ett långsiktigt, kvalitetssäkrat och transparent skydd i ett landskapsekologiskt perspektiv
  • Kalavverkningar fasas ut och ersätts med hyggesfritt skogsbruk i skogar utan höga naturvärden.

I uppropet nämns även idag hotade skogar med höga naturvärden, bland annat Gijmiesgielas inom Maskaure samebys renbetesmarker. Skogen är gammal naturskog som Sveaskog har avverkningsplanerat och transportvägen är redan bruten. Renbetesmarkerna är viktiga för samebyarnas fortlevnad och det har påtalats många gånger förr, inte minst i Bientjie.

Maskaure samebys renbetesmarker. Foto: Björn Mildh

I Melanträskliden, Arvidsjaur kommun, står en annan gammelskog redo för avverkning om den inte redan är borta. Listan kan göras lång och du hittar den i mars aktuella listan av Sveaskogs avverkninghotade skogar här och skogar av andra skogsbolag och markägare här.


Den 200-åriga senvuxna blandbarrskogen vid Melanträskliden i Arvidsjaurs kommun som hyser både lunglav (NT) och spettar. Foto: Björn Mildh

>>Här kan du läsa hela uppropet ”Kris i skogen – agera nu”
>>Du kan också läsa Altingets debattartikel om uppropet här.
>>Natursidan skriver om uppropet här.

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Arvidsjaur, Biologisk mångfald, Forskning, Herman Sundqvist, Hyggesfritt, Klimat, Länsförbundet, Nyckelbiotoper, Okategoriserade, Omställning, Planetens gränser, Renbetesmark, Samebyar, Skog, Skydda skogen, Sveaskog | Kommentarer inaktiverade för Vår önskelista inför jul: Skydda alla skogar med höga naturvärden!

Light for defenders – tänd ett ljus för världens miljöförsvarare!

Det kan tyckas självklart att stå upp för frågor om natur, miljö och klimat. Men det är det inte. Varje vecka dödas minst tre miljöförsvarare i världen. Våld, hot och trakasserier ökar. Vi måste vända den här utvecklingen! Den 10 december ordnar vi därför ljusmanifestation under hashtaggen #Light4Defenders. Och du kan vara med!

Miljöförsvarare blir allt mer utsatta. Det är en del av en global trend där civilsamhällets demokratiska utrymme krymper. Fler måste få upp ögonen för det här problemet! Därför ordnar Naturskyddsföreningen den 10 december ljusmanifestationer på flera platser samt i sociala medier. Var med du också!

Ljusmanifestationer i Jokkmokk
Flera av Naturskyddsföreningens kretsar kommer att anordna samma typ av ljusmanifestationer runtom i landet den 10 december. Ikväll kan du delta i Jokkmokk – läs mer om manifestationen i Jokkmokk här.

Ljusmanifestation för miljöförsvarare på COP25
Vi planerar även att tillsammans med internationella samarbetsorganisationer hålla en manifestation på COP25 i Spanien för att uppmärksamma miljöförsvararnas situation.

Tänd ett ljus i sociala medier!
Samtidigt uppmärksammar vi miljöförsvararnas utsatta situation en kampanj i sociala medier där vi uppmanar allmänheten att tända ljus för mördade miljöförsvarare.

Har du inte möjlighet att vara med på ljusmanifestationen i Jokkmokk? Då uppmanar vi dig att delta digitalt genom att tända ett ljus och lägga upp ett foto på det i sociala medier den 10 december med hastaggen #Light4Defenders.

Syftet med manifestationerna är att uppmärksamma miljöförsvarares utsatta situation, så att vi kan få ett slut på våldet mot dem som står upp för naturen.
Tänd ett ljus för världens miljöförsvarare!

Naturskyddsföreningens kansli i Norrbotten tänder ett ljus för våra miljöförsvarare.

 

Du kan läsa mer i vår rapport här samt se filmen nedan. 

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Light4defenders, Miljöförsvarare, Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Light for defenders – tänd ett ljus för världens miljöförsvarare!

Hyggesfritt skogsbruk i Norrbotten

Torsdag 14 november hölls ett seminarium för skogsägare och på kvällen ett öppet möte om hyggesfritt skogsbruk. Seminariet genomfördes i samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet, Hushållningssällskapet och företaget Plockhugget.

Uppslutningen var stor på seminariet, ett femtiotal nyfikna deltagare mötte upp, varav ett tjugotal privata skogsägare, skogsförvaltare och kommunekologer från Piteå, Luleå, Boden och Övertorneå, två skogsentreprenörer, Luleå stifts stiftsjägmästare, lärare från Kalix Naturbruksgymnasium och representanter för olika naturföreningar. Lotta Lindgren från kretsstyrelsen, som var dagens konferencier, höll styr på diskussionerna och de ivriga deltagarna.

Summering av dagen, inkl föreläsarnas bildspel, finns att läsa här.

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Biologisk mångfald, Hyggesfritt, Hyggesfritt, Klimat, Kretsar, Okategoriserade, Skog, Skydda skogen | Kommentarer inaktiverade för Hyggesfritt skogsbruk i Norrbotten